สำนักงานเกษตรอำเภอนาแก  ยินดีต้อนรับ  ** ทุ่งนากว้างใหญ่  แนวไพรภูพาน  เที่ยวดานสาวคอย  ล่องลอยน้ำก่ำ  ถ้ำพระเวสงามตา  บูชาพระธาตุศรีคุณ  ถิ่นนี้คือ  อำเภอนาแก **

ข้อมูลระดับตำบล
   องค์ความรู้เรื่องข้าว


 ปศุสัตว์
 

 

โครงการอบรมเพื่อพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 3

   << ชมภาพกิจกรรม >> 

 

 การใช้สารชีวภัณฑ์ทำลายแมลง (เชื้อราบิวเวอเรีย ๑)

การใช้สารชีวภัณฑ์ทำลายแมลง (เชื้อราบิวเวอเรีย ๒)

การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันโรค (เชื้อราไตรโคเดอร์มา)

เตือนการระบาดศัตรูพืช "โรคใบจุดสีน้ำตาลในข้าว"

เตือนการระบาดศัตรูพืช "เพลี้ยจักจั่นมะม่วง"

เตือนการระบาดศัตรูพืช "โรคไหม้ข้าว"

เตือนการระบาดศัตรูพืช "หนอนใยผัก"

เตือนการระบาดศัตรูพืชโรคราแป้ง

การให้น้ำลิ้นจี่อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันผลแตก

แนะนำการใช้ปุ๋ยสูตรในสวนยางพาราของจังหวัดนครพนม

รณรงค์ไม่เผาตอซังหรือเผาวัชพืชในที่โล่ง


แนะนำผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน
   

ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

ข้าวกล้องงอก

ถั่วคั่วทราย


เครื่องไม้/เฟอร์นิเจอร์

ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ/เสื้อผ้า (ผ้ามุก)


ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ/เสื้อผ้า (ผ้าพื้นบ้าน)

ผลิตภัณฑ์จักสาน (ไม้กวาด)


เครื่องดื่ม (น้ำสมุนไพร)

ประมวลภาพกิจกรรม
   


โครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

<<ชมภาพกิจกรรม>>โครงการส่งเสริมการปลูกมะขามเปรี้ยวฝักโต

<<ชมภาพกิจกรรม>>นายนรินทร ภูศรีฐาน เกษตรอำเภอนาแก เปิดโครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตร

<<ชมภาพกิจกรรม>>หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรพร้อม คณะออกมาประกวดกิจกรรมกลุ่มยุวเกษตรกร ร.ร.ศรีโพนทองวิทยา ต.ก้่านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม

<<ชมภาพกิจกรรม>>คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอนาแก ร่วมงานวันรณรงค์การใช้สารชีวภัณฑ์

<<ชมภาพกิจกรรม>>นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เยี่ยมชมบูรสำนักงานเกษตรอำเภอนาแก

<<ชมภาพกิจกรรม>>เจ้าหน้าที่ฯ จัดทำขอบเขตแปลงปลูกข้าว ลงในแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม

<<ชมภาพกิจกรรม>>นายนรินทร ภูศรีฐาน เกษตรอำเภอนาแก เป็นประธานเปิดการอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรฯ

<<ชมภาพกิจกรรม>>คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอนาแก ฝึกอบรมเกษตรกร โีครงการส่งเสริมการผลิตข้าวเหนียวเพื่อการค้า ครั้งที่ ๑

<<ชมภาพกิจกรรม>>

 นายนรินทร ภูศรีฐาน เกษตรอำเภอบ้านแพง รักษาราชการ เกษตรอำเภอนาแก เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนา

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ประจำปีงบ ๒๕๕๗

<<ชมภาพกิจกรรม>>หัวหน้ากลุ่มและหัวหน้าฝ่าย สนง.กจ.นครพนม ออกมาตรวจตัวชี้วัด และให้คะแนนผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ นายนรินทร ภูศรีฐาน และคณะให้การต้อนรับ

<<ชมภาพกิจกรรม>>นายนรินทร ภูศรีฐาน เกษตรอำเภอบ้านแพง รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอนาแก และคณะ ร่วมออกให้บริการโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา หมู่ ๔ ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม

<<ชมภาพกิจกรรม>>

 นายนรินทร ภูศรีฐาน เกษตรอำเภอบ้านแพง รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอนาแก และคณะ วางแผนการลงขอบเขตการปลูกข้าว

<<ชมภาพกิจกรรม>>นายนรินทร ภูศรีฐาน เกษตรอำเภอบ้านแพง รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอนาแก และคณะ ร่วมออกให้บริการโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ วัดบ้านโพนงาม หมู่ ๖ ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม

<<ชมภาพกิจกรรม>>


ลิงค์หน่วยงานในกระทรวงฯ
ลิงค์ภายในกรมส่งเสริมการเกษตร
ลิงค์ภายในสำนักงานเกษตรจังหวัด

ลิงค์เว็บไซต์ 76 จังหวัด

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ฟรีอีเมลล์
Dictionary English-Thai online

 

 
ลิงค์เกี่ยวกับเกษตรที่น่าสนใจ : : พืช สัตว์ เทคโนโลยีการเกษตร : : ก้าวทันโลกเกษตร : : ผัก สมุนไพร ไม้ดอกไม้ประดับ : :สารพันความรู้ สู้วิกฤต เศรษฐกิจไทย : : สมาคมยางพาราไทย : : ชมรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร : : การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานในไทย : : ก้าวทันเทคโนโลยีเกษตร S: : ๑๐๘ พรรณไม้ไทย : : ควบคุมศัตรูพืชแบบชีววิธี : :
 

     
     สำนักงานเกษตรอำเภอนาแก
      231/1 ม.8 ถนนสวัสดิภาพพิสุทธิ์  
      ต.นาแก  อ.นาแก  จ.นครพนม  48130 
       โทรศัพท์  0-4257-1236    

      เว็บไซด์  :  nakae.nakhonphanom.doae.go.th
       ติดต่อผู้พัฒนาระบบ  :  daowny2534@gmail.com
เสนอแนะ - ติชม  :  nakae@doae.go.th

จำนวนผู้เข้าชม  

00300